Програма за сезонни селскостопански работнициПрограма за сезонни селскостопански работници

Програмата за сезонни селскостопански работници (ПССР) е инициатива, която ХОПС използва, за да предостави на фермерите и селскостопанските производители в Обединеното Кралство източник на работна ръка, в съответствие с техните потребности от сезонни позиции на пълен или непълен работен ден. Програмата осигурява на участниците от Румъния, България и други държави от ЕС свободен достъп до работни места в Обединеното Кралство, за да могат да научат нещо за културата и езика на страната по време на техния престой , както и да спечелят значителна сума пари в този процес.

Възможности за работа в градинарството и селското стопанство

Градинарската индустрия в Обединеното Кралство струва повече от 3 милиарда британски лири на икономиката на страната и е разделена на две обособени области:

 • Производство на храни – включително плодове, зеленчуци, салати, билки и картофи
 • Декоративни растения – включително производство на цветя и дървета, оранжерийно отглеждане и продажба на дребно.

В стопанските дейности, свързани с отглеждането на плодове и зеленчуци, са заети над 50,000 души, докато оранжериите за декоративни растения и градинските центрове, произвеждащи и продаващи милиони растения, генерират още около 95,000 работни места.

Защо този сектор има нужда от Вас?

Един от основните проблеми, пред които е изправен секторът на селското стопанство и градинарството в Обединеното Кралство, е застаряващата работна сила. За да се поддържа производството, всяка година трябва да се разкриват множество работни места за ръчни работници, ръководители на екипи, супервайзори и ръководители и ето тук на помощ идва ХОПС. Ние предлагаме приблизително 12,000 работни места всяка година – много от които са сезонни, но за да се подпомогне последващото планиране в сектора, значителен брой от тях са постоянни и с възможности за развитие, осигурявайки качествени възможности за работници както от Обединеното Кралство, така и от чужбина.

Какви места са свободни?

За участниците, набирани от ХОПС, е налично голямо разнообразие от работни места. Въпреки това, голяма част от сезонната работа в селското стопанство е в производството на плодове/ главно меки плодове- ягоди, малини и т.н./(понастоящем 70% от работните места), следван от сектора на зеленчукопроизводството (понастоящем 15% от работните места) и широка гама места в градинарството, съставляващи по-голямата част от останалите позиции.

Следователно, работата, която можете да очаквате, се състои предимно в садене, ръчно прибиране на реколтата, пакетиране на място и обща обработка/поддръжка на плодовете или зеленчуковите култури (годната за консумация продукция). Работата е обикновено ръчна и не изисква квалификация, затова не се изисква и опит, тъй като на работното място се предлага цялостно обучение и помощ. След като натрупат опит на полето, кандидатите стават подходящи и за позиции с по-големи възможности за развитие – включително контролни и ръководни длъжности – ако те желаят това.

Налице е и ограничен брой работни места в други сектори, например, сортиране на картофи, домати, салатни култури, цветя и растения, в животновъдни ферми, както и някои машинни специалности, за които се изисква разрешение (мотокари, каравани, трактори и т.н.). В някои случаи, работодателите дори са готови да платят за това обучение. Когато от участниците се очаква да управляват превозни средства на пътя, те ще бъдат помолени да демонстрират лично пред своя работодател (фермера или селскостопанския производител), своята годност за позицията и компетентност за безопасно шофиране на превозни средства по пътищата на Обединеното Кралство. Освен това, те трябва да владеят добре английски език, за да разбират пътните знаци и знаците за безопасност.

Понякога продължителността на Вашата заетост не е толкова голяма, колкото се очаква или колкото е продължителността на Вашето право на работа. Ако искате да удължите периода на работа в Обединеното Кралство, може би ще имате възможност да кандидатствате за прехвърляне, въпреки че разбира се ХОПС не може да гарантира, че ще успее да намери на участниците друго работно място.

Опознаване на живота в Обединеното Кралство

Разбира се, ние търсим ангажирани и енергични работници, но и очакваме, че парите няма да бъдат единствената мотивация за всички; някои хора ще искат да опознаят живота в друга страна. Съществуват множество социални дейности във фермите за Ваше развлечение, но на тези, които искат да научат повече за страната, ХОПС също може да помогне. Ние можем да Ви предложим различни работни позиции с различно времетраене, на места из цялото Обединено Кралство, за да заработите средствата, с които да финансирате пътуванията си.

Възможности за кариера

Не всичките около 12,000 работни места, които трябва да попълваме всяка година, са за сезонен ръчен труд; някои са за административни, търговски и технически позиции в сектора на градинарството и селското стопанство. Някои са за ръководители на екип и управленски роли, а други – за постоянни позиции.

Ръководните и постоянните позиции са за хора, притежаващи специфичен трудов стаж или вече доказали себе си в сезонните позиции чрез нас, но има и възможности за кариера, налични за всеки с необходимата енергия, способности и отношение, независимо от това дали идва от чужбина или е гражданин на Обединеното Кралство.

Отговаряте ли на условията?

Какво Ви е необходимо, за да работите с ХОПС?

a) Кандидатите трябва да имат навършени 18 или повече години към датата на пристигането в Обединеното Кралство. Забележка: няма горна граница на възрастта.

b) Кандидатите трябва да представят валиден паспорт или лична карта за целия период на работа, както и един или повече от следните документи:

 • Копие от диплома/образователна степен/
 • Копие от документ за друга квалификация, подходяща за изпълняваната работа (този списък не е изчерпателен).
  • Свидетелство за правоуправление на ППС
  • Свидетелство за правоуправление на трактор
  • Свидетелство за правоуправление на микробус (категория D)

c) По принцип, от сезонните работници във фермите на ХОПС не се изискват специални умения, опит или характеристики. Въпреки това, обаче, фермерите и селскостопанските производители ценят участници, които са работили или учили в сферата на селското стопанство или градинарството и могат да говорят и разбират английски език.

d) Кандидатите трябва да могат и да желаят да работят в Обединеното Кралство най-малко за срока на избраната от тях работа, който е посочен в сертификата им за работа.

e) Всички кандидати ТРЯБВА да имат активен имейл адрес, който да бъде посочен в заявлението за кандидатстване.

f) Кандидатите трябва да отговорят на всички въпроси и да подпишат лично заявлението за кандидатстване.

g) Всички кандидати ТРЯБВА да имат активен имей адрес, който да бъде посочен в заявлението за кандидатстване.

Някои неща, които трябва да знаете за работата в регистрирана в ХОПС ферма

Основните изисквания на фермите са реколтата да бъде прибрана, подготвена и засадена в подходящото време, за да могат да изпълняват поръчките си, да продават реколтата си и да получават приходи. Продуктивните работници, които помагат на фермите с работата, ще постигнат успех.

АКО УЧАСТНИЦИТЕ НЕ ОТГОВОРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ УЧАСТИЕТО СИ В ПРОГРАМАТА НА ПССР, се прилагат следните мерки:

 • Въпреки, че можете да кандидатствате за ПССР и да Ви бъде предложено работно място от ХОПС, ние приемаме, че за някои участници реалността може да се различава от очакванията и те могат да решат, че ще им е трудно да продължат участието си. До момента, повечето участници са харесвали работния си престой във фермите на Обединеното Кралство и вероятно, с помощта на допълнителни разяснения и повече окуражаване, Вие също ще се справите.
 • Ако се затруднявате при участието си в програмата, поради каквато и да е причина, горещо Ви препоръчваме да говорите първо с Вашия супервайзор във фермата. Фермерите би трябвало да проявят разбиране, че изпитвате носталгия по дома. В някои случаи, може да Ви бъде предложена алтернативна работа, ако тази, която изпълнявате в момента, е неподходяща или трудна за Вас. Освен това, ако не можете да участвате в програмата, поради заболяване, Вашият супервайзор би следвало да Ви помогне да получите медицинска помощ.

Продължителност на периода, през който участникът може да работи във ферма и да пребивава в Обединеното Кралство

 • Средният период на работа в дадена ферма, предлаган на участниците, е 22-24 седмици, въпреки че този или по-кратки срокове могат да бъдат удължени до края на периода, в който имате право да работите в Обединеното Кралство, ако има налична работа в други ферми.
 • Възможно е да се планира наемане на кандидатите на две работни места последователно. Ако сте назначени на две работни места, от Вас ще се очаква да изпълнявате работата си и на двете.
 • Много е важно да останете да работите във фермата за целия период, изискван от фермерите. Участниците, които напускат работните места преди изтичането на периода, за който се предлага работата и в който все още има налична работа, няма да получат нова покана за участие в програмата.
 • Трябва да се стремите да пристигнете във фермата в рамките на 3 дни преди началната дата, посочена в сертификата, НО НЕ И СЛЕД НЕЯ. Ако пристигнете прекалено рано, е възможно да няма налична работа, докато реколтата не узрее напълно, и квартирата може да не е подготвена. Ако закъснеете, е възможно да пропуснете обучението си за работата и да не бъдете приети във фермата, и съответно да се наложи да си търсите алтернативен вариант.
 • Ако климатичните условия са оказали влияние върху датата на прибиране на реколтата, ние ще се свържем с Вас, за да Ви информираме относно новата начална дата. От Вас ще се очаква да пристигнете в рамките на 3 дни от новата дата.
 • Ако желаете няколко дни отпуск по време на периода, посочен в ПССР сертификата, следва да съгласувате датите с фермера най-малко 1 седмица преди желания отпуск.
 • Ако поради някаква причина нямате възможност да пътувате до Обединеното Кралство и желаете да отмените подаденото заявление, трябва да информирате своя Представител незабавно.

Здраве и безопасност

По закон Вашият работодател има задължението да подсигури Вашето здраве и безопасност по време на работа. Най-общо, задълженията на Вашия работодател включват:

 • Осигуряване на безопасно работно място без рискове за здравето.
 • Осигуряване на безопасни машини и определяне и спазване на системи за безопасна работа.
 • Осигуряване на условия за безопасно движение, съхранение и употреба на инструменти, оборудване и вещества.
 • Осигуряване на подходящи условия за живот.
 • Предоставяне на необходимите за Вашето здраве и безопасност информация, инструкции, обучение и наблюдение.

Като работник, Вие също имате законови задължения по отношение на здравето и безопасността. Те включват:

 • Да полагате необходимите грижи за своето здраве и безопасност, както и за тези на други лица, които биха могли да бъдат засегнати от Ваши действия или бездействия.
 • Да съдействате на работодателя по отношение на здравето и безопасността.
 • Да боравите правилно с работните инструменти, предоставени от работодателя, включително личните предпазни средства, в съответствие с обучението или инструкциите.
 • Да не пречите или злоупотребявате с нищо, което е предвидено за опазване на Вашето здраве, безопасност или благосъстояние.
 • Да уведомите работодателя си и да се свържете с ХОПС, ако считате, че средата, в която работите, е опасна за вашето здраве.

Разпоредби за работното време

Разпоредбите за работното време са основани на Европейската директива за работното време, която осигурява основни права и протекции на работниците. Те могат да бъдат обобщени по следния начин:

 • Лимитът от времето на работа, който може да се изисква от работника, е средно 48 часа на седмица. Всеки работник може да се съгласи да работи повече от 48 часа на седмица. В такъв случай, той трябва да подпише споразумение за право на изключение, което може да анулира по всяко време със 7-дневно или 3-месечно предизвестие, в зависимост от договора с работодателя.
 • Работодателите трябва да записват отработените часове на работниците си, включително и когато работят на норма.
 • Работодателите нямат право да принуждават работниците да подписват споразумение за право на изключение. Всяко споразумение трябва да бъде сключено доброволно. Работниците не могат да бъдат освобождавани от работа или ощетявани заради отказ да подпишат споразумение за право на изключение.
 • Работодателите трябва да водят регистър на работниците, които са дали съгласието си да работят извънредно.
 • Малко вероятно е на много участници да бъдат предложени повече от 48 часа на седмица.
 • Право на 11 часа почивка на ден.
 • Право на един почивен ден на седмица.
 • Право на почивка по време на работа, ако работният ден е по-дълъг от пет и половина часа (почивка от минимум 30 минути). Почивката по време на работа не се брои за работно време и не е необходимо времето за почивка да се заплаща на работниците. Работодателите трябва да осигурят условия работниците да могат да ползват почивка по време на работния ден, но не са длъжни да следят дали работниците използват време за почивка.
 • Право на платен отпуск, който ако не бъде ползван, ще се натрупва и ще бъде изплатен в края на работния период. Размерът на сумата за платен отпуск зависи от продължителността на работата във фермата.

Тип на трудовия договор, който участникът може да сключи с фермер или селскостопански производител (Работодател)

 • Трудовият договор се издава при постъпването на работа, след пристигането във фермата.
 • В писмен вид трябва да бъде предоставена и информация за заплащането при започване на работа във фермата.
 • Много от работните места, предлагани на участниците, са на база „нула часа”, което означава, че няма гаранция за наличност на работа или продължителност на работата. Това означава също и че работодателят не е задължен да предлага работа на участника всеки ден, както и че участникът не е задължен да се явява на работа всеки ден. В действителност, на повечето участници се предлага работа за 5 или 6 дни в седмицата през целия сезон.
 • Някои от работните места, предлагани на участниците, са на база срочен договор, като обикновено крайната дата на договора съответства на крайната дата, посочена в ПССР сертификата, или на датата, на която работата във фермата свърши, която от двете настъпи по-рано.

Ако работата в определена ферма се окаже недостатъчна (непланирани обстоятелства, например лоша реколта или лоши климатични условия), тогава са приложими следните мерки:

 • ХОПС ще направи всичко възможно да намери други работни места на засегнатите участници. Това може да включва споразумения за временно предоставяне на работници за работа в съседни ферми, регистрирани при ХОПС.
 • Участниците могат да бъдат помолени да приемат период на намалена или вероятна липса на работа, ако е сигурно, че пълният обем на работата ще бъде възстановен скоро. При тези обстоятелства работодателите ще бъдат помолени да не събират такси за квартира.
 • При изключителни обстоятелства, е възможно да няма НИКАКВА налична работа, и в подобни случаи участниците ще бъдат помолени да се върнат у дома.

Система на прехвърляния

Съществува система, чрез която участници могат да подадат заявление в ХОПС за преместване в друга ферма. Тази система помага също така и на фермерите и селскостопанските производители, които имат възможност (работа и квартира) да наемат повече участници и да си набавят бързо необходимата допълнителна работна ръка. В повечето случаи е необходимо работодателят да даде разрешение за прехвърляне в друга ферма.

Ако работата във фермата е приключила и Вие желаете да продължите да работите, можете да подадете заявление в ХОПС за прехвърляне в друга ферма. Ако ви бъде намерена друга работа, ще бъде издаден нов документ за Работно място.

Правим всичко възможно да вземем предвид предпочитанията Ви за прехвърляне, но уреждаме прехвърлянията според определени критерии и очакваме от Вас да пристигнете на новото си работно място, в случай, че го приемете.

Участници, които кандидатстват по ПССР за втора година

Условията на програмата по ХОПС позволяват на участниците да кандидатстват колкото пъти желаят, въпреки че, разбира се, участниците, които се завръщат, също трябва да отговарят на общите условия за участие.

Покана към избрани участници да се върнат във ферма за втора година

ХОПС поддържа система, при която фермерите и селскостопанските производители могат да поканят избрани участници да работят във фермата още един сезон. Тези участници са известни като "Връщащи се участници".

В края на годината ХОПС приканва всички фермери и селскостопански производители да преценят дали биха желали да поканят някой работник обратно във фермата следващата година. Често само най-добрите работници биват поканени да се върнат на работа във фермата за още един сезон.

Ако Вие сте един от тях, ХОПС ще ви издаде ново заявление за кандидатстване за следващата година, което можете да вземете от Представителя в страната. Настаняване, осигурявано от фермерите и селскостопанските производители

Фермерите и селскостопанските производители предлагат различни възможности за настаняване, вариращи от каравана до селска къща или общежитие.Прието е участниците да ползват общи помещения, затова трябва да очаквате някои помещения да бъдат предоставени за общо ползване; там, където е разумно и практично, обаче, се предоставят отделни санитарни помещения за мъже и жени. В някои случаи, особено в по-малките ферми, е възможно квартирите да бъдат общи за двата пола. В такива случаи за всеки пол е отделено определено пространство, за да се осигури някакво ниво на уединение.

В повечето случаи, помещенията са отделни за двата пола, поради което е важно да отбележите, че съжителство на двойки не винаги е възможно. Най-често срещаният вид настаняване във фермите е в каравани или фургони, където могат да се настанят от 4 до 6 участника, с обособено място за готвене и хранене, хигиена, сън и почивка. Друг често срещан вид настаняване се предлага в преносими постройки (например сглобяемо бунгало), което е обзаведено за сън и почивка. Често помещенията за приготвяне на храна и санитарните помещения са разположени в други, специално пригодени за целта постройки, съседни на помещенията за сън и почивка.

ХОПС посещава всяка ферма веднъж годишно, за да проверява дали предоставяните помещения за настаняване отговарят на съответните стандарти за нашите работници.

Възстановяеми депозити за настаняване

Може да бъдете помолени да заплатите възстановяем депозит срещу щети на Вашата квартира. Той се използва за възстановяване на предумишлените щети, нанесени на квартирата и обзавеждането, или за такси за почистване, ако квартирата е оставена в изключително мръсно състояние. Трябва да Ви бъде показан инвентар от стоки и състоянието на Вашата квартира преди настаняването, което трябва да проверите и да удостоверите съгласието си с подпис. Сравнение с него ще бъде направено при напускане на квартирата, за да се определи дали да бъдат удържани някакви суми или да Ви бъде върнат целият депозит. Депозитът е базиран на споразумение, отделно от Вашия договор за работа, и всички плащания, които сте извършили в течение на седмиците, НЕ ТРЯБВА да понижават надницата Ви под националната минимална надница или ставката на АWB.

Готвите се за следващата си позиция?

Работата в ХОПС отваря много пътища за работа в земеделския, както и в други сектори. Уменията, които ще усвоите при работата си в ХОПС ферма, включват някои от следните:

 • Работен цикъл на отглеждане на продукция
 • Ефективни техники за бране
 • Комуникационни умения
 • Работа в многонационална среда
 • Спазване на срокове
 • Работна среда на конкретно изпълнение и поставени цели
 • Умения за прибиране на реколта
 • Умения за боравене с машини
 • Умения за ръководене на екип
 • Работа в екип
 • Административни умения

Ако желаете да продължите да работите във ферма на ХОПС след приключването на първата работа, можете да се свържете с управителя на настоящата ферма и да го помолите да Ви отбележи като свободен за прехвърляне в системата. Управителят ще се свърже с централния офис на ХОПС, който (при условие, че имате добри препоръки от настоящия си работодател) ще се постарае да Ви намери друга подходяща работа.

Заключение

Помислете внимателно дали едно пътуване до Обединеното Кралство с цел работа би било подходящо за вас, имайки предвид, че не отивате на почивка - очаква ви тежък физически труд. Запомнете, че ако не можете да работите достатъчно бързо, за да получавате минималното заплащане в Обединеното Кралство, може да бъдете приканени да напуснете фермата без покриване на транспортните разходи до Обединеното Кралство. Мнозинството от участниците заработват минималното заплащане без проблем и считат посещението си в Обединеното Кралство за много ползотворно и финансово изгодно преживяване. Работодателите, регистрирани по ХОПС, сърдечно приветстват участниците и оценяват работата, която те вършат.

Ако решите да заминете за Обединеното Кралство като ХОПС участник и Вашето заявление за кандидатстване бъде одобрено, ви пожелаваме приятен престой в Обединеното Кралство.