Програма за сезонни селскостопански работнициПрограма за сезонни селскостопански работници

Формата за регистрация се попълва само от кандидати, желаещи да присъстват на събеседване в един от офисите ни в гр. Плевен или гр. Свищов. Всички , които имат желание да посетят някоя от презентациите ни в другите градове , трябва да попълнят формата за регистрация на стр. Презентации.

ВАЖНО! БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОННИ!
Кандидатите, които ползват нашите услуги и заминават чрез нас за сезон 2018 не заплащат никакви такси и комисионни.

Важно: Полета означени със * е задължително да бъдат попълнени. Моля, проверявайте въведеният от вас мейл адрес, за да сте сигурни, че ще получите обратно генерираното от системата писмо с данните ви за вход в системата.

Име: *
Презиме: *
Фамилия: *

Дата на раждане: *

ЕГН: *

Адрес: *

Телефон: *
Телефон 2:
Данни на лице за контакт или родител (някой, с който да се свържем при спешен случай):
Име: *
Презиме: *
Фамилия: *

Адрес: *

Телефон: *

Студент редовно обучение ли сте? * Да Не
Университет:
Специалност:
Година на предстоящо завършване:

Ниво на английски език: * Никакво Ниско Средно Добро
  (Нивото Ви ще бъде проверено по време на събеседването)

Шофьорска книжка: * Да Не
Категории:

Работи ли ли сте по програма за сезонна заетост в UK преди? * Да Не
Предишен оператор:
Име на ферма:
Номер на работна карта:
Предишен период:
NI Number:

За какъв период от време може да заминете? * 3 мес. 4 мес. 6 мес. Повече от 6 месеца

Име на някой, с който искате да работите? * Да Не
Име:
Презиме:
Фамилия:

Работили ли сте селскостопанска работа преди? Ако да, какъв вид?

Има ли някаква допълнителна информация, която искате да посочите?

Хоби и интереси?

Моля, въведете коректен e-mail адрес във формата по-долу. Тези данни са изключително важни за вас, тъй като чрез тях ще можете да влизате в системата и проверявате текущият статус на подадената от вас заявка за участие по програмата за сезонни селскостопански работници в UK.
E-mail: *
Парола: *
Повтори паролата: *

Декларирам, че съм предоставил личните си данни доброволно и след като съм бил уведомен от БУЛМИТ ООД относно последиците от непредоставянето на тези данни. Известни са ми целта и средствата за обработка на личните ми данни, кръгът от получатели и сферите на ползване, както и правото ми на достъп до данните и адреса на администратора. Запознат съм с изискванията към участниците, използващи он-лайн регистрация и отговарям на същите, като потвърждавам верността и истинността на предоставените от мен данни и информация. Известна ми е отговорността по чл.308, чл.309 и чл.316 от Наказателния кодекс на Република България за съставяне на документ с невярно съдържание, преправяне на съдържание на документ или използване на документ с невярно съдържание.

Декларирам, че ми е известна отговорността по член 313, ал.1 и ал.3, за потвърждаване на неистина или затаяване на истина в писмена декларация, съобщение или частен документ и изпратени по електронен път. Декларирам, че информацията, която предоставям, е с вярно и истинно съдържание, както и че съм едноличен автор на всички изявления, съдържащи се в регистрационния формуляр за програмата SAWS. Декларирам също, че съм запознат и съм съгласен да спазвам общите условия на програмата SAWS, установените такси и срокове за заплащане.