Програма за сезонни селскостопански работнициПрограма за сезонни селскостопански работници

БУЛМИТ БГ ООД е представител на ХОПС за България. ХОПС е част на Националната федерация на клубовете на младите фермери (Англия и Уелс) и се намира в седалището на Клубовете на младите фермери в Стоненлей Парк. ХОПС е Оператор назначен от Министерството на Вътрешните работи на Обединеното Кралство (Дирекция Имиграция и Националност) за изпълнител на Програмата за сезонни селскостопански работници.

Програми за Сезонни Селскостопански Работници (ПССР)

Програмата за сезонни селскостопански работници (ПССР) осигурява на фермерите и селскостопанските производители от Обединеното Кралство източник на работна ръка от континента, който да задоволи търсенето за попълване на незаетите места за сезонни работници. Програмата дава възможност на участниците от различните страни да покрият необходимите критерии за получаване на разрешително за работа в Обединеното Кралство, да се запознаят с културата и езика по време на престоя си и да спечелят пари докато трае този процес. Програмата се управлява от Вътрешното министерство, което назначава Оператори, които да администрират програмата от негово име. ХОПС е един от назначените Оператори на програмата.

За връзка с нас

Офис СВИЩОВ - Офисът работи само с предварително записване.
Ул. "Генерал Киселов" 12
Тел. 0899 23 11 51

Web site: www.bulmitglobal.bg
E-mail: info@bulmitglobal.bg